Home
Informatie
Inschrijfformulier
Mededelingen
Fotoalbum
Contact
Gastenboek

Aanmelden


Aanmelding vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier. Deze is de verkrijgen bij Nienke Klasen. Je kunt het ingevulde formulier afgeven aan Nienke. Als je nog geen 18 jaar bent moet een van je ouders/verzorgers het formulier ondertekenen.


Ouders/verzorgers:
De kosten bedragen € 55,- per leerling per kwartaal. U ontvangt na inschrijving een factuur die u binnen twee weken na aanvang van de lessen dient te betalen.


U kunt het lesgeld ook voor een heel seizoen in één keer voldoen. U betaalt dan € 160,-.

Of u per kwartaal of voor een heel seizoen wilt betalen dient u op het inschrijfformulier aan te geven.


Als u op het inschrijfformulier heeft aangegeven dat u per kwartaal wilt betalen, dan ontvangt u voorafgaand aan ieder nieuw kwartaal een factuur die u steeds binnen twee weken dient te betalen. Bij geen of te late betaling kunnen wij uw dochter of zoon de toegang tot de Street Dance lessen weigeren.


Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegtermijn is 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal

info: two-dance@hotmail.com